Петчленен състав на Върховния административен съд - Втора колегия обяви, че касационната жалба на бившия председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова е основателна в частта й, с която се индивидуализира наказанието. Според ВАС най-тежкото наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност" се оказва несъразмерно с извършеното нарушение на Закона за съдебната власт, се казва в мотивите към решението на съда.
ВАС отменя решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) относно наложеното наказание на съдия Тодорова и връща делото на Съвета за ново произнасяне за вида на дисциплинарното наказание, с конкретни указания за приложението на закона.<br /> <br /> По въпроса дали Тодорова е получила справедлив процес от безпристрастен и независим орган, каквито са изискванията на чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека, съдът реши, че това оплакване е неоснователно.<br /> <br /> ВАС отсъжда, че дисциплинарния състав на Висшия съдебен съвет не е нарушил съществено правото на защита на съдия Тодорова.<br /> <br />