Във Върховния административен съд (ВАС) бе образувано по жалба на кмета на Столична община срещу решението на Министерския съвет за неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столична община и отстраняване на екологичните щети.
В жалбата има искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решението, съобщиха от съда.
Според жалбоподателя, обявявайки кризисно положение по смисъла на Закона за управление при кризи (ЗУК), Министерският съвет е превишил правомощията си, като не се е съобразил с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от закона. Текстът гласи, че „криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени”. В жалбата пише, че в конкретния случай не може да става въпрос за силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност, тъй като на територията на Столична община е създадена организация по сметосъбирането и сметоизвозването.

„Следва да се вземе предвид, че МС не се е съобразил със задължителните разпоредби на ЗУК, а именно чл. 11, който задължава Съвета по сигурността да анализира степента на риска от възникване на кризи и предлага предприемането на превантивни мерки, както и да предложи на МС обявяване на кризисно положение” , се твърди в жалбата. /БЛИЦ