Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Сезгин Мюстеджебов срещу решение на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е обявена за недействителна регистрацията му като кандидат за народен представител, регистриран от коалиция „Синята коалиция” в избирателен район Шумен № 30.
За&nbsp;жалбоподателя е констатирано записване и с турско гражданство, обясняват от съда.<br /> От представен по делото препис-извлечение от регистъра за гражданско състояние на област Истанбул, околия Кючекчекмедже, става ясно, че Сезгин Мутлу (представено е удостоверение за идентичност на името с настоящото име Сезгин Мюстеджебов) е получил турско гражданство на 11.09.1991 г. По делото липсват данни в подкрепа на твърдението, че жалбоподателят се е освободил от турското си гражданство. &bdquo;Нещо повече, в съдебно заседание същият призна, че е имал турско гражданство, подал е документи за отказ от него, но не му е известно дали процедурата по отказа е приключила. Липсват каквито и да са данни и доказателства за освобождаване от турското гражданство&rdquo; - пише в мотивите на съда. При тези данни, ВАС приема, че подадената жалбата е неоснователна. <br /> <br /> Междувременно ВАС остави без разглеждане като недопустима жалбата, подадена от Богдан Йоцов и Борис Иванов, представляващи Политическа партия &bdquo;Български национален съюз &bdquo;Нова демокрация&rdquo; срещу Решение № НС - 181 от 18.06.2009 г. на ЦИК за отказ за регистрация на мажоритарен кандидат и на пропорционална листа на партията пред РИК -&nbsp;Силистра. /БЛИЦ