Върховният административен съд отмени наредба, която даваше възможност на МВР да следи потребителите в Интернет.
Петчленен състав на съда е отменил решение тричления състав, с което беше отхвърлена жалба на Фондация "Програма за достъп до информация" срещу Наредбата за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления.
Наредбата беше издадена от бившия вътрешен министър Румен Петков и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков и според експерти на практика даваше възможност за тотално следене на Интернет - трафика и телефонните разговори. Сред аргументите на върховните съдии да отменят Наредбата, е че в някои свои текстове тя не дава гаранции за неприкосновеността на личния живот на гражданите и за осигуряване на други техни конституционно права. /БЛИЦ