Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението си за кризисния щаб за боклука в София, съобщиха от съда. С това свое решение петчленния състав на ВАС потвърди решението на тричленката от 4 юни, обявила създаването на кризисен щаб за боклука на София за нищожен.
Магистратите се опират на чл. 2, ал. 1 от Закона за управление при кризи /ЗУК/. Според този член криза е всяка промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени. И двата състава на ВАС са единни в мнението си, че такива условия при създаване на кризисния щаб не са съществували. Решението е от последна инстанция и не подлежи на обжалване. <br /> <br /> Според чл. 12 от отменения вече ЗУК пък &ldquo;министър-председателят е органът, който със заповед създава Национален кризисен щаб&rdquo;. При неговото създаване обаче това не е станало с акт на Сергей Станишев, а с акт на бившия Министерски съвет, което също е нарушение на закона. Юристи коментират, че може би това също не е случайно, защото така вината вече е колективна и не се знае кой точно ще връща 1 милион лева, взети от българските данъкоплатци?! <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ</b>