Тричленен състав на ВАС потвърди решение на КЗК, с което на „Топлофикация София” АД за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са наложени имуществени санкции - 300 000 лв. за неправомерно спиране на топлоснабдяването и 150 000 лв. за искане собственикът на отдаден под наем имот да заплаща задълженията на наемателя - титуляр по партидата. Втората санкция е намалена на 75 000 лв.
КЗК се е самосезирала след публикации в редица медии и получени сигнали от граждани, според които &bdquo;Топлофикация София&rdquo; АД е предприела мерки по преустановяване подаването на топла вода и топлоенергия към жилищни сгради на територията на София поради просрочени за повече от два месеца задължения от потребителите (100 % или 90 % от етажната собственост), неправилно формира сметките им при свалени радиатори и липса на топломери, вменява задължение на наемодателя да заплаща консумираната от наемателя топлинна енергия, при положение, че последният е титуляр по партидата и др. <br /> <br /> След проучване, с оспореното решение КЗК е приела за установено, че като единствен участник на съответния продуктов и географски пазар &bdquo;Топлофикация София&rdquo; е предприятие с господстващо положение по смисъла на ЗЗК и е извършила две нарушения на забраната за злоупотреба с него - неправомерно спиране на топлоснабдяването и искане собственикът на отдаден под наем имот да заплаща задълженията на наемателя - титуляр по партидата. <br /> <br /> Съдът приема, че жалбата на &bdquo;Топлофикация София&rdquo; АД е неоснователна. Правилно КЗК е констатирала, че дружеството притежава господстващо положение на пазара. Тричленният състав на ВАС е категоричен, че прекъсването на топлоснабдяването в жилищни сгради, в които наред с потребителите с натрупани парични задължения, има и редовни платци, които по този начин се лишават от ползване на услугата, е незаконосъобразно. Безспорно е, че потребителите в сградите със спряно топлоснабдяване (51 на брой) са имали натрупани парични задължения за продължителен период от време, но само на 20 от тях неиздължеността е 100 %, т.е. лишени от услугата се оказват и изрядните потребители. <br /> <br /> &bdquo;При това положение, освен че прекъсването на подаването на топлинна енергия е крайна мярка, която е допустимо да бъде приложена само при положение, че са изчерпани всички останали възможности за уреждане на отношенията между страните във връзка с изплащане на дължимите суми за предоставената услуга (напр. споразумения за разсрочено плащане, събиране на сумите по съдебен ред), използването й е абсолютно неправомерно спрямо изправните потребители&rdquo; - пише в мотивите на съда. /БЛИЦ