Бившият областен управител на Добрич д-р Ердинч Хаджиев неправомерно е продал имоти по брегоукрепителното съоръжение Дамбата между Балчик и Албена, отсъди Върховният административен съд.
Той се произнесе по първото дело за продадените от ексгубернатора осем имота публична държавна собственост. Върховните съдии са отсъдили, че имотът изцяло попада в брегоукрепително съоръжение Дамба Албена-Балчик, което е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица.<br /> <br /> Исковете за обявяване на заповедите на областния управител за нищожни бяха внесени от Окръжна прокуратура - Добрич. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на държавата, имотите са били част от имот с трайно предназначение &bdquo;територия, заета от води и водни обекти&rdquo; и с начин на трайно ползване &bdquo;крайбрежна плажна ивица&rdquo;. ВАС оставя в сила решението на Добричкия административен съд от 16 април 2010г., с което бе обявена нищожността на заповед&nbsp;на областния управител &ndash; Ердинч Хаджиев, с която се определя &bdquo;Ей Пи Инвест 09&rdquo; ООД за купувач на недвижим имот &ndash; частна държавна собственост. ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Установено е неспазване на Конституцията, на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, на Закона за водите и Закона за държавната собственост. <br /> <br /> През април тази година Административният съд в Добрич обяви за нищожни заповедите на бившия областен управител на Добрич Ердинч Хаджиев за провеждане на търгове за продажба на 8 имота с обща площ около 74 дка и местонахождение на морския бряг върху Дамбата.<br /> <br /> През май 2009 г. тогавашният областен управител сключва договори за продажба на земя публична държавна собственост на частни лица &ndash; фирми и физически лица чрез фиктивни търгове, за които не са изготвяни обяви, което е в нарушение на закона. Имотите предварително са били актувани за &bdquo;частна държавна собственост&rdquo;. Аргумент е също, че по смисъла на Конституцията и на Закона за управление на Черноморското крайбрежие, брегозащитното съоръжение, изградено в акваторията на Черно море, е изключителна държавна собственост.<br /> <br /> През август 2009 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството сезира за договорите Окръжна прокуратура &ndash; гр. Добрич, която внесе в Административен съд &ndash; гр. Добрич осем протеста за всеки един от имотите върху Дамбата. С всеки от тях се оспорва на основание нищожност съответната заповед, с която се обявяват търговете за продажба на имотите. <br /> <br /> Фирмите, закупили имоти на Дамбата, са &quot;Ей Пи Инвест&quot;, закупило два имота от по 10 636 кв.м за 705 хил. лв., платени с компенсаторни инструменти, &quot;Ренкон&quot; купува един имот от 10 636 кв.м срещу 353 хил. лв., платени с компенсаторни инструменти, &quot;Балчик Плаза&quot; купува един имот от 10 636 кв.м за 352 хил. лв., платени с компенсаторни инструменти, &quot;Зари - СС&quot; купува два имота. Единият е 5930 кв.м срещу 197 хил. лв., а другият е 4813 кв.м срещу 160 хил. лв. и двете сделки са платени с компенсаторни инструменти, &quot;Сезони&quot; купува два имота от по 10 636 кв.м за 706 хил. лв., платени с компенсаторни инструменти. <br /> <br /> Осемте дела в Добричкия административен съд приключиха на първа инстанция с решения изцяло в полза на държавата &ndash; обявява се нищожността на издадените заповеди от бившия областен управител на област Добрич. Изготвени са проекти на искови молби от областна администрация Добрич за да възстанови държавата правото си на изключителна държавна собственост върху осемте имота.<br /> <br /> <strong>Станислава Георгиева, БЛИЦ<br /> </strong><br /> <br /> <br />