НОИ вече ще ни уведомява предварително кога сме навършили годините за пенсия и какви документи трябва да подготвим. В замяна драстично се съкращава срокът, в който те трябва да подадем документите. В момента, в който бъде придобито право на пенсиониране, хората имат два месеца да представят документите си, за да може пенсията да им се изплаща от този момент. Досега разполагаха със шест месеца за това.
Причината е, че ситуацията и условията, при които се преценява правото на пенсия, вече са изменени и на хората не им е необходим толкова дълъг срок, за да могат да обезпечат документално отпусканата им пенсията, обясняват от НОИ пред bTV.

Ако изпуснат срока, пенсионерите ще получават парите си не от момента, в който имат право на тях, а от момента, в който са подали документите си. Осигурителният институт все още разработва реда, по който ще става уведомяването, като то ще започне след юни. Съкратеният срок за подаване на документите обаче вече важи.

Експерти твърдят, че той е в ущърб на бъдещите пенсионери. Най-вече на тези, които са работили преди 1997 г., когато НОИ нямаше електронен регистър. Въвеждат се и други промени.

Пенсионерите, които продължават да работят, ще могат да искат само веднъж годишно актуализация на размера на пенсията си, а не както досега – многократно. Съкращават се и сроковете, в които хората могат да обжалват решение на НОИ. Тези, които не са съгласни, ще имат един месец за възражение. В съда вече няма да може да се доказва категориен стаж, т.е. работа