Санкции до 5 хил. лева ще има и за горските, ако допуснат унищожаване на горите
Незаконната сеч и търговия с дървен материал ще се наказва с глоби от 50 лв. до 300 лева. Това решиха днес депутатите, обсъждайки текстове от Закона за горите. <br /> <br /> С глоба от 300 лв. до 5 хиляди лева ще се наказва длъжностно лице или лесовъд, който не вземе мерки, за да спре незаконната сеч. Същото наказание ще се налага и на служител, който разреши сторителство в горските зони. <br /> Ще се санкционира и промяната в предназначението на горски територии - глобата е от 3000 лева до 15 хиляди лева.<br /> <br /> При нанасяне на повреди или унищожаване на горски пътища или пътни съоръжения, гражданите ще бъдат глобявани от 200 до 2 хиляди лева. Толкова ще плащат и за изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горите./БЛИЦ<br /> <br />