Извозване на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Красна поляна” започва от днес. По график дейността ще бъде извършвана от 9 до 15,30 ч. До 6 август, фирмата, която има договор със Столична община, ще извози 31 изоставени автомобила.
<br /> Автомобилите се намират в комплекси &bdquo;Разсадника&rdquo; и &bdquo;Илинден&rdquo; и за тях има издадена заповед и протокол от районната администрация. На собствениците, които не са ги предали за временно съхраняване или за разкоплектоване ще бъде съставен акт за административно нарушение. В този случай глобата за физическо лице е от 150 до 500 лв., а за едноличен търговец или юридическо лице &ndash; от 1500 до 5000 лв.<br /> <br />