Министърът на вътрешните работи подписа заповед, с която се увеличават заплатите на всички служители в системата с 5 %, считано от 1 януари 2009 г. С това увеличение основната заплата /без добавките за прослужено време, специфични условия и др. допълнителни възнаграждения/ на новопостъпил държавен служител със средно образование – полицай – става 602 лева, съобщиха от пресцентъра на МВР.
За новопостъпил държавен служител с висше образование – разузнавач – 806 лева /без добавките/. За лица, работещи по трудово правоотношение, началната основна заплата на тези със средно образование става 472 лева, а за висшистите 671 лева.
Със заповед на министъра на вътрешните работи беше създадена работна група, която да анализира и предложи промени в системата за управление и оценка на служебните постижения /СУОСП/. Днес министър Миков бе запознат с резултатите и разпореди проекта на наредбата и методиката да бъдат предоставени на синдикалните партньори за запознаване и становище.
Нов е начинът за определяне на целите. Създава се по-ефективен механизъм за формирането им, облекчава се редът за оценка и контрол на тяхното изпълнение. Подобрени са показателите за отчитане на индивидуалния принос на всеки служител, което ще доведе до намаляване на субективизма при определяне на оценката. Новата система дава по-голяма възможност за диференциация на възнагражденията, която съответства по-адекватно на приноса на всеки служител. Досега личният принос за изпълнение на общите цели можеше да формира не повече от 40 % от оценката на служителя, а с новата система този процент стига 80. Това дава възможност всеки служител да бъде коректно оценяван, да е ангажиран и мотивиран при изпълнението на задачите си.
Създаването на новата система за допълнително стимулиране беше условие, което министър Миков постави преди изплащането на сумите за четвъртото тримесечие на 2008 година. Средствата са осигурени, предстои изплащането им със заплатите за месец март. /БЛИЦ