Има моменти, в които се приема, че изключването на мобилния ви телефон е задължително. С нарастване на използването на смартфоните в световен мащаб обаче, границите са размиват все повече. Хората стават все по-пристрастени и обвързани към „умните си телефони“. Изследване относно навиците на потребителите на мобилни устройства сочи, че около 9% от американците са използвали мобилното си устройство по време на секс.
Същото проучване открива, че 72% от американците държат мобилното си устройство на разстояние до метър и половина от себе си. Не е случайно, че все повече хора започват да се оплакват, че мобилните телефони пречат на връзката им. 12% от американците смятат така. Около 55% от американците си признават, че пишат съобщения, докато шофират, а 33% ги ползват по време на вечеря.<br /> <br /> Около 19% от американците ползват мобилните си телефона на непривични места, като в църквата например, а 12% ги ползват, докато си вземат душ. Близо 35% от американците са ползвали мобилните си устройства, докато са на кино.<br /> <br />