Делегатите на Шестия църковно-народен събор днес са гласували главата с правомощията на свещениците. Бил е обсъден и решен един от най-важните въпроси в БПЦ – заплатите на свещениците, съобщава dveri.bg.
Съборът е приел възнагражденията на бялото духовенство да се осигуряват от Св. Синод, а не от митрополиите, както беше досега. Заплатата на свещениците ще "се определя на основата на размера на осигурителния праг, установен в бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Определеното по този начин възнаграждение не може да бъде по-малко от минималния осигуретилен праг за страната. Св. Синод осигурява тези възнаграждения чрез бюджет, формиран от приходи в равен процент от отчисленията от всички митрополии, от ставропигиалните манастири и други приходи" (чл. 150, ал.20).
Духовниците са останали доволни от взетото решение. Сега би трябвало да се прекрати порочната практика в някои митрополии на свещениците да се плаща в свещи, които те трябва да продадат, за да имат пари в брой. С това се слага край и на изключителната бедност, в която бяха изпаднали духовниците в някои епархии, в които не им се плащаше с месеци.
До сега заплатата на свещеник със средно образование бе 220 лв., а за този с висше - 240 лв. С допълнението в устава месечните възнаграждения на свещените ще се увеличат.
Предстои да се определи процентът, който митрополиите ще отделят от бюджетите си и ще внасят в Св. Синод, за да се формира фонда за заплата на нисшия клир.
Съборът е приел също така свещениците винаги да носят канонично определеното им облекло, което означава да не се появяват на обществено място в цивилни дрехи, тъй като облеклото говори за тяхното служение.
Междувременно стана известно, че старозагорският митрополит Галактион е напуснал събора заедно с делегатите от своята епархия. Не са ясни причините, поради които представителите на Старозагорска митрополия са се оттеглили от форума. По време на първата сесия старозагорската група също напусна два дни по-рано от официалното закриване.
Вече двама митрополити не участват във втората сесия на съборА. Пловдивският митрополит Николай и викарийният му епископ Антоний също не можаха да дойдат в Рилския манастир по лични причини. /БЛИЦ