Във връзка с публикация на БЛИЦ относно избора на Окръжен прокурор на гр. Плевен , състоял се на 17.02.2011 година , на заседание на ВСС в гр. София. И по точно с изявлението направено от редовия прокурор от окръжна прокуратура – Искра Ганева публикуваме официалния отговор от Великия Консил на Великия Магистрален Приорат на OSMTJ – България Срещу една от кандидатките – Искра Ганева, е постъпил сигнал от Ордена на тамплиерите в Плевен за незаконно задържане на вещи, стана ясно при прослушването. Ганева обясни, че е почетен член на ордена и има информация, че ръководството му е злоупотребило със средства за над 20 000 лв. Редовия прокурор Искра Ганева , излъга целия ВСС.
&nbsp;Във връзка с публикация на БЛИЦ относно избора на Окръжен прокурор на гр. Плевен , състоял се на 17.02.2011 година , на заседание на ВСС в гр. София. И по точно с изявлението направено от редовия прокурор от окръжна прокуратура &ndash; Искра Ганева публикуваме официалния отговор от Великия Консил на Великия Магистрален Приорат на OSMTJ &ndash; България <br /> <br /> Срещу една от кандидатките &ndash; Искра Ганева, е постъпил сигнал от Ордена на тамплиерите в Плевен за незаконно задържане на вещи, стана ясно при прослушването. Ганева обясни, че е почетен член на ордена и има информация, че ръководството му е злоупотребило със средства за над 20 000 лв. <br /> <br /> <br /> <strong>Редовия прокурор Искра Ганева , излъга целия ВСС. <br /> <br /> </strong>1. Искра Ганева , не е била почетен член в Ордена. Това са хора с доказани заслуги в обществения живот и към България. <br /> <br /> 2. Изпълнявала е длъжността юридически съветник към Великия Консил на Ордена. Нейн подпис и печат във връзка с длъж ността и в Ордена , стоят под одобрението за членския внос на кандидатите. <br /> <br /> 3. Със заповед N 0048 , от 14 .03.2010 година , за груби нарушения в структурата &ndash; опит за използване на Ордена за лобиране в нейна полза , опит за използване на сумите ,събрани от Ордена за дарение за лични цели - спонсориране на дъщерите, както и заплахи към членове на Ордена, опит за разбиване на структурата е отстранена от Ордена. <br /> <br /> 4. На 01.04.2010 год , на заседание на Ордена&nbsp; нахлува в офиса и открадва документи на Ордена за което ние разполагаме с ау-дио запис на който е предупредена ,че тя е прокурор и извършва кражба . <br /> <br /> 5. Никога не е внасяла пари в Ордена , независимо за каквито и да са мероприятия , освен един членски внос ,което ни озадачава как е смятала да извърши т.нар. добрини . <br /> <br /> 6. Всички регалий , церемоний,коктейли в Ордена се заплащат за което Ордена разполага с необходими документи. Понятието значки не ни е позна то . <br /> <br /> 7. На 06 .04.2010 год , бе внесено официално оплакване при Окръж ния прокурор на гр.Плевен , на 08 . 04 . до 12.04 се внесоха офи циални писма до Главния прокурор на РБългария , Председате ля на Етичната комисия към ВСС, Инспектората , министъ ра на вътрешните работи . Също бе уведомен Великият Магис тър със централен офис Брюксел за този позорен и вандалски акт. <br /> <br /> 8. На 21.04.2010 година , бе извършена проверка от страна на ВКС <br /> <br /> 9. А от месец май , бяхме подложени на системен прокурорски тормоз и произвол от нейна страна и свързани с нея лица, които продължават и до днес, за което ние отново сме внесли необходимите оплаквания в горе посочените инстанций. <br /> <br /> 10. Относно смехотворните и будещи недоумение в Организация та обвинения в злоупотреба , Орденът ,като засегната страна ще вземе необходимите правови мерки ,обръщайки се към съответните институций. <br /> <br /> Като част , от една огромна благотворителна и защищаваща християнските ценности и морал структура , с представителство в ЕС , ООН , ние сме потресени от факта ,че подобни лица могат да представляват българската прокуратура.Изказваме огромна благодарност на Председателя на етична та комисия , както и на Главния прокурор на България за това , че е обърнато внимание на нашите жалби.<br /> <br /> <br /> <strong>Писмото на Великия Консил на Великия Магистрален Приорат на OSMTJ &ndash; България е публикувано без редакция<br /> </strong>