Пингвин скри топката на кучетата по отношение на емоционалната връзка между хората и животните. Малкият господинчо направи показно за привързаност към любимия си човек и в половинминутно клипче не го изпусна от обсега си.
Накрая симпатичното същество бе наградено с погалване, досущ като куче. То остана предоволно и остави зрителите с впечатление, че е готово на всичко за едната човешка милувка.<br /> <br /> <br type="_moz" />