Общинският съветник Веселин Данов, разследван затова, че ръководил организирана престъпна група, създадена за склоняване на жени към проституция, пране на пари и изнудване ще продължава да търпи най-тежката процесуална мярка за принуда "задържане под стража". Днес Варненският окръжен съд остави без уважение молбата на адвоката му за изменение на мярката за неотклонение в по-лека и потвърди ареста на 55 годишния общински съветник от Българската партия на справедливостта. Данов не присъства в съдебно заседание заради влошено здравословно състояние, информираха от съда.
За втори път след първоначалното му задържане под стража през септември миналата година Данов обжалва ареста си. Като основание за изменението на мярката неговата защита отново изтъкна влошеното му здравословно състояние, вследствие на активирано хронично заболяване. В хода на днешното заседание защитата представи писмено своите опити да поиска от прокуратурата назначаването на комплексна съдебно -медицинска експертиза /СМЕ/, както и отказа на наблюдаващия прокурор да го направи. От своя страна прокуратурата изложи в хронологичен ред всички действия, предприети от нея във връзка с изясняване на здравословното състояние на общинския съветник и мерките за неговото лечение. Представени бяха множество медицински справки за извършени прегледи и предложено лечение, в това число и оперативно във Военна болница във Варна. Данов е отказал да бъде опериран, заради невъзможността нормално да се възстанови след операцията в условията на ареста.
За да потвърди най-тежката мярка за процесуална принуда днес ВОС отново се позова на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, които обосновават предположението, че общинският съветник е съпричастен към престъпленията, за които се разследва. Предвид ръководните функции в престъпната група продължава да е актуална и опасността ако е на свобода той да се опита да окаже въздействие върху важни свидетели или други обвиняеми по това мащабно дознание. В предходно съдебно заседание през декември миналата година Варненският окръжен съд е коментирал подробно две СМЕ, които са констатирали наличието на 6 различни заболявания у обвиняемия. Нещо повече. Тогава ВОС е препоръча на наблюдаващия прокурор да назначи комплексна СМЕ, в която да бъдат представени експертните мнения на различни здравни специалисти. Експертите би трябвало да направят мотивирано заключение, в което да бъдат изяснени въпросите с лечението на всяко едно от посочените заболявания. Тези доводи на ВОС са били възприети и от Апелативната инстанция в края на миналата година. До настоящия момент обаче наблюдаващият делото прокурор не е преценил, че се налага изготвянето на комплексна СМЕ.
Днес за пореден път съдът стигна до извода, че едва след експертните оценки, представени в една комплексна експертиза, ще може направи правни изводи, които са адекватни на реалното състояние на обвиняемия. След като отново препоръча изготвянето на експертиза, ВОС посочи 17 февруари като възможност днешното определение на съда да бъде обжалвано пред Варненския апелативен съд.
Пресслужбата на съда припомня, че по това мега дознание се разследват вече повече от 20 лица, сред които трима общински съветници.. По обвинението за изнудване Данов - старши е разследван заедно със сина си Христо, който също е в ареста от септември миналата година. Двамата заплашили Н. И. Да им предаде сумата от 2000 евро. Обвинението в пране на пари било свързано с двукратно получени от Данов суми от по 1000 лв, за които знаел, че са придобити от престъпна дейност. /БЛИЦ