На 18 март 41 бивши генерали и офицери от армията, от специалните служби и полицията, както и трима посланици направиха нещо безпрецедентно за запасното войнство като цяло и за най-новата ни история. Загърбвайки личните си политически пристрастия, професионални спорове от миналото и принадлежност към организации с различна насоченост, те инициираха обществен форум за единение на нацията, наречен „Брод за България“. В основата на инициативата са КООСО (Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната), списание „Сигурност“ и клуб „Сигурност“, които са независима територия за експертни мнения по въпросите на националната сигурност.
Само официално регистрираните организации и клубове на бившите офицери от армията и сигурността наброяват 140 и в някаква степен обединяват един милион души. Те обаче включват само един компонент на националната сигурност. Всъщност става дума за изграждане на общ фундамент от няколко милиона българи.<br /> <br /> Проф. Евгений Сачев: &bdquo;Хората, които биха ни подкрепили, са много, и бъдещият форум трябва да е много по-широк по отношение на целите и задачите. Трябва да формулираме три - не повече - цели пред обществото. Трябва да излезем извън организационните и институционални рамки и да изведем гражданските си разбирания, и да се обединим около тях.&ldquo;<br /> <br /> &bdquo;Не съм член на нито една запасна организация, но присъствам на всички техни събрания и всички те говорят на един и същи език&ldquo; -&nbsp; заяви бившият началник на Генщаба ген. Цветан Тотомиров. - Приветствам идеята за голям форум. Нека инициативният комитет да намери начин за единение на всички организации - не да се обединят, а да разглеждан по сходен начин въпросите, които засягат интересите на обществото и бъдещето на държавата. <br /> <br /> Ген. Стоян Топалов призова всички да подкрепят предложения меморандум, а работна група да подготви документи, които да бъдат представени на скорошен голям форум за единение на България. <br /> <br /> Всички участници в срещата изрично са декларирирали, че участват във форума за единение &bdquo;Брод за България&ldquo; в лично експертно качество, няма да защитават в него партийни интереси и няма да работят за лично облагодетелстване./БЛИЦ<br /> <br /> <br />