Министърът на правосъдието Христо Иванов е извършил нарушение на Закона за съдебната власт. Около този проект за становище, който се очаква да бъде приет утре, се обедини мнозинството от членовете на Висшия съдебен съвет.
Повод за становището е публикуването на интернет-страницата на Министерството на правосъдието и изпращането до медиите на предложението на правосъдния министър, с което се иска образуването на дисциплинарно производство срещу бившата председателка на Софийския градски съд Владимира Янева.<br /> <br /> С това си действие Христо Иванов е извършил нарушение на чл. 313, ал. 3, според който до приключване на дисциплинарно производство, не се допуска разгласяване на факти по него, смятат повечето от членовете на ВСС. Те са на мнение, че правителството трябва да бъде информирано за нарушение на закона от страна на министър.<br />