Висшият съдебен съвет не повиши бившия апелативен прокурор на Пловдив Росен Димов като обвинител във Върховната касационна прокуратура. Решението беше взето след почти едночасово обсъждане на кандидатурата му, зад която в дискусията застанаха главният прокурор Борис Велчев, членовете на ВСС Светла Данова и Радка Петрова.
В крайна сметка Росен Димов получи само 10 от необходимите 13 гласа &quot;за&quot;, трима гласуваха &quot;против&quot;, а седем от членовете на съвета - &quot;въздържал се&quot;.<br /> <br /> Начало на дискусията даде Вельо Велев. Тоя заяви, че е наложително да се обсъдят писмото на Едвин Сугарев за репутацията на Димов и отговорът на прокурора. По думите му Димов не притежава морални и нравствени качества, за да заеме поста.&nbsp; <br /> <br /> &quot;Публична тайна е, но всъщност - неоспорим факт, че Димов изнася голяма сума пари през 2000г. Било е образувано наказателно преследване - също безспорно, но как е приключило е неясно&quot;, заяви Велев. <br /> <br /> Главният прокурор Борис Велчев оттегли предложението си да бъде изслушан Димов по писмото на Едвин Сугарев. Оказало се, че няма процедура, по която това да се случи в конкурс за повишаване, а и нямало да бъде честно спрямо останалите кандидати. <br /> <br /> На мястото на Димов беше избран следващият в списъка по успех - Юлиана Кацарова - Чорбаджиева. <br />