Психоболните, които са опасни за себе си и за околните, ще бъдат вписани в регистър. Това предвижда проектонаредбата на здравното министерство, която ще влезе в сила до дни, съобщи "Труд". На практика листата, за която се говори повече от 4 години, ще започне да се съставя преди парламентарните избори.
Целта й е да намали трагичните инциденти и да осигурява справки, когато се наемат кандидати за работа с общоопасни средства. <br /> <br /> Листата ще попълват лекарите, а справки от нея ще получават органи и институции, които наемат кандидати за работа с общоопасни средства.&nbsp;Това ще става след писмено заявление до здравния министър. <br /> <br /> Тричленна комисия пък ще посочва кои душевноболни са с опасно поведение. Най-често такива са шизофреници, пациенти с личностни разстройства с остра фаза на психозаболяване, тези, които се влошават периодично или са извършили престъпление. Всичките те вече ще фигурират в единния списък, а не тук или там в книжата на центровете за психично здраве, които обаче са без електронна връзка помежду си. Т.е. ако трябва да се провери дали даден българин е опасно болен, трябва да се изиска справка от всичките над 50 психозвена. <br /> <br /> &quot;В регистъра ще се вписват името, постоянният адрес, местоработата и социалния статус на пациента&quot;, каза доц. Жени Стайкова, директор на Националния център по обществено здраве и анализи, където се изготвя списъкът. <br /> <br /> В листата ще се отбелязват епизодите на болестта на пациента, а регистрирането му не е за цял живот. &quot;Ако болният се подобри и 5 години в досието му не е дописвано нищо, ще бъде отписан&quot;, каза доц. Стайкова. <br />