Председателят на Европейския съд по правата на човека Жан-Пол Коста гостува в София по покана на проф. Лазар Груев
В 10 часа, в петък, 17 юни, в залата на ВКС, председателят на Европейския съд по правата на човека в Страсбург Жан-Пол Коста ще се срещне на кръгла маса в Конферентната зала на Съдебната палата с български съдии, както и с членовете на ВСС. Темата на дискусията е &bdquo;Субсидиарност и споделена компетентност между ЕСПЧ и националните съдилища. Пилотни решения за мерки за ускоряване на съдебното производство&rdquo;, на която г-н Коста ще изнесе доклад. <br /> <br /> Жан-Пол Коста пристигна днес по обяд на официално посещение в София по покана на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. В 15 часа с него се срещна председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Коста ще се разговаря и с президента Георги Първанов, с министъра на правосъдието Маргарита Попова, с министъра на външните работи Николай Младенов.<br /> <br /> <br />