169 256 лева от лихви по банкови сметки е получил Върховният касационен съд (ВКС) през 2012 г. и първите 6 месеца на 2013 г. Това показва одитен доклад на Сметната палата за финансовото управление на институцията за периода 1 януари 2012 г.- 30 юни 2013 г.
През 2012 г. банковите депозити са &bdquo;заработили&ldquo; 94 314 лв., а през първата половина на следващата година - 74 942 лв.<br /> <br /> От документа става ясно още, че през 2012 г. приходите на ВКС възлизат на 2 094 417 лв., а към 30 юни 2013 г. те са 1 990 429 лв. Най-много са средствата от съдебни такси -1 884 703 лв. за 2012 г. - 1 882 919 лв.<br /> <br /> През 2012 г. бюджетът на ВКС е 13 946 000 лв., от които 8 650 000 лв. са платени за заплати на персонала от 315 души, съобщава Bpost.bg. 953 000 са декларирани като други възнаграждения и плащания, а за осигурителни вноски са изразходвани 1 708 000 лв. <br /> <br /> През 2012 г. са изплатени средства в размер на 5 200 лв. на членове на конкурсни комисии за провеждане на събеседвания с кандидати за участие в обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността &bdquo;съдия&ldquo; в системата на ВКС. <br /> <br /> Ръководеният от Лазар Груев съд стопанисва сградата на Съдебната палата в центъра на София. По тази причина институцията плаща огромни сметки за вода, горива и енергия. За 2012 г. сумата по трите пера е 901 906 лв., а към 30 юни 2013 г.- 537 228 лв.<br /> <br /> През 2012 г. са изплатени средства в размер на 32 827 лв. на съдии и служители за очила, осигуряващи защита на зрението при работа с видеодисплеи. Средствата за очила са изплатени при спазване на определения размер и след представяне на предписание за необходимост от корекция на зрението от специалист по очни болести за всеки конкретен случай.<br /> <br /> В доклада на Сметната палата е посочено още, че през 2012 г. ВКС е купил хигиенни материали за 13 489 лв.; бланки, папки с надпис, химизирана хартия и др. за 19 112 лв.; канцеларски материали и офис принадлежности за 53 401 лв.; за изработка на офис мебели за 11 236 лв.; копирна хартия и доставка на офис техника за 30 113 лв.; печатни материали изработени по поръчка за 34 472 лв.; стенни календари и календари бележници с лого за 5 268 лв.<br />