Върховният касационен съд ще даде ход на делото “Джамов срещу Пазарджик”. Върховните магистрати ще разгледат жалбата на община Пазарджик, в която кметът Тодор Попов оспорва решението на Апелативния съд в Пловдив, в което се признават 2 милиона инвестиции, направени от фирмата на Димитър Джамов “Оптима груп” в Градския плаж на Пазарджик.
Все още не е насрочена дата, на която да се гледа жалбата, съобщиха общинските юристи. Общината е внесла 2 милиона лева гаранция по сметката на ВКС заради висящия спор, като бяха отпуснати чрез банков кредит. /БЛИЦ