Проект "Всички днес за децата ни утре" представи сдружението "Знание" в Ловеч. Проектът е на стойност 26 941 евро, от тях 13 400 евро се осигуряват от фонда за подкрепа на неправителствени организации /НПО/ 2008 - 2010 в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/.
Останалите пари са собствени средства на сдружението. Продължителността на инициативата е 10 месеца, а в него партньор е и ловчанско читалище "Наука". Проектът е насочен към деца от 7 до 19 години.
Гергана Димитрова, БЛИЦ