Центърът за защита правата в здравеопазването, като пълномощник на общинските и частните болници, внесе в Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) искане срещу Националната здравноосигурителна каса, която да бъде разследвана за злоупотреба с монополно положение, съобщиха от Центъра във вторник.
КЗК е сезирана да извърши проверка на всички обстоятелства по въведеното изискване за двама специалисти по Клинична пътека, по отказа на НЗОК да заплати изцяло дейността на общинските и частните болници за месец декември 2009 година и по начина на разпределение на така наречените делегирани бюджети. <br /> <br /> В искането се посочва, че НЗОК, имайки монополно положение по силата на Закона за здравното осигуряване, при заплащането на медицинската помощ за болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурените и в нарушение на Конституцията и Закона за защита на конкуренцията е ограничила &bdquo;дейността, търговията и техническото развитие&ldquo; на засегнатите лечебни заведения във вреда на потребителите и е приложила различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което ги е поставила в неравноправно положение като конкуренти.<br /> <br /> Болниците искат от КЗК да установи наличието на нарушения на ЗЗК, извършени от НЗОК, да наложи предвидените от закона санкции. Лечебните заведения настояват да се прилагат едни и същи критерии към лечебните заведения, независимо от вида на собствеността, да се премахнат незаконните изисквания за двама специалисти по клинична пътеки, да има ново договаряне с лечебните заведения за болнична помощ в съответствие с нормативната уредба, да се изплати изцяло извършената и отчетена дейност на всички лечебни заведения за месец декември 2009 г., да приеме Правила за определяне на делегирани бюджети на лечебните заведения за болнична помощ и да утвърди годишните бюджети, съгласно приетите правила и изискванията на нормативната уредба.<br /> <br /> Периодът, в който са извършени нарушенията е с начало 12.01.2010, година, когато с писмо и.д. директорът на НЗОК Огнянов се е разпоредил да бъдат въведени незаконните изисквания за двама специалисти по клинична пътека и продължава до настоящия момент, до който НЗОК все още не е изплатила изработеното от общинските и частните болници за месец декември 2009 година и за месец януари 2010 г., казаха още от Центъра. Към Искането са приложени редица доказателства, а други от тях трябва да бъдат предоставени от НЗОК, която единствено разполага с тях и в нарушение на закона не ги е направила публично достояние, уточниха оттам. /БЛИЦ<br />