"Елма" АД-Троян свиква акционерите си на Извънредно общо събрание на акционерите в Троян на 30 март от 9 ч сутринта. Това съобщи днес отговорен източник.
Според запознати форумът ще освободи по нейна молба Радинка Стоева, експерт – счетоводител за одитиране на годишния финансов отчет на ЕЛМА АД за 2008 година. Предвижда се на нейно място да заработи Нели Димитрова Шопова – Георгиева, регистриран одитор под № 0264.
В същото време "Елма" АД - Троян отчете спад от 47,9 % в общите си приходи за 2008 г. Това показа неконсолидираният отчет на дружеството за 2008 г., предаден на Българската фондова борса. Оборотът на компанията намалява до 7,17 млн. лв. спрямо 13,76 млн. лв. за 2007 г. Спад отчитат и продажбите на "Елма". За 2008 г. те бележат понижение с 47,8 на сто до 7,06 млн. лв. /Гергана Димитрова, БЛИЦ