Варненският окръжен съд /ВОС/ насрочи за предварително изслушване на 15 юли тази година от 9,30 часа наказателното дело срещу Иван Славков и други 4 лица, подсъдими по делото за въоръжената престъпна група, създадена за наркоразпространение, склоняване към проституция, пране на пари и трафик на хора. След като се запозна с внесения обвинителен акт, с материалите по досъдебното производство и след обсъждане на всички предпоставки за насрочване на делото, съдията-докладчик прецени, че липсват основания за прекратяване и спиране на наказателното производство към момента.
В депозираната от защитата на Славков молба за спиране на делото на основание чл.53, ал.1 от ЗИНП и чл.251, ал.1,2, вр.чл.25, т.3 от НПК и отмяна на взетата процесуална мярка за принуда се сочи придобитата от подсъдимия наказателна неприкосновеност по силата на чл.53,ал.1 от ЗИНП. Съобразно разпоредбата на този член по време на предизборната кампания регистрираните кандидати за народни представители и застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност, освен в случаите на заварено тежко престъпление. Наказателното производство се спира, когато са налице предпоставките на чл.25,т.3 от НПК, а именно, че деецът е лице с имунитет. <br /> Според ВОС в настоящия казус налице е заварено тежко престъпление / по смисъла на чл.93,т.7 от НК/, с оглед на обвиненията за участие във въоръжена престъпна група, създадена да върши други престъпления, посочени с внесения на 19 юни 2009 година обвинителен акт. Както е известно на широката общественост тези обвинения са били повдигнати много преди Иван Славков да се регистрира за участие в парламентарните избори и преди те да бъдат насрочени за 5 юли тази година. Според съдията - докладчик липсват и основанията по чл.25,т.3 от НПК, тъй като регистриран кандидат за народен представител би получил визирания от закона имунитет едва след избирането му за народен представител. Поради всички тези съображения съдът счита, че не е налице законово основание за спиране на наказателното производство по настоящото дело.<br /> Съдът намира, че в хода на досъдебното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила и няма ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и техните защитници. След като намери, че са налице основания за насрочване на делото по реда на глава 27 от НПК/ &quot;съкратено съдебно следствие&quot;/, съдът дава възможност на подсъдимите и техните адвокати да уведомят в 7-мо дневен срок съда дали са съгласни делото да се разглежда по този ред. <br /> По отношение на алтернативното искане на защитата на Славков за изменение на мярката за неотклонение на подсъдимия Иван Славков, съдът насрочи открито съдебно заседание за утре, 25 юни 2009 година, от 14,30 часа./БЛИЦ