Тричленен състав на Върховния касационен съд спря делото за несъстоятелност на КТБ и поиска от Конституционния съд да обяви за противоконституционни два текста от Закона за банковата несъстоятелност, свързани с имащите право на жалба и протест в подобни производства, съобщава БНР.
Спирането на производството пред Върховния касационен съд не се отразява на развитието на производството по несъстоятелност на КТБ. То трябва да продължи с оглед на правилото за незабавно изпълнение на решение на Софийския градски съд, както и съобразно определената с решение на Софийския апелативен съд начална дата на неплатежоспособността - 20 юни 2014 година, посочват от съда.