Все повече татковци в България поемат грижата за първоначалното отглеждане на децата си, показва статистиката на Националния осигурителен институт.
Данните за броя на бащите, които са се възползвали от правото си на отпуск по майчинство през последните три години. Според данните на НОИ за периода 2009-2011 г. общият брой на осигурените мъже, които са поели грижата за бебето до навършване на една годинка, е нараснал от 242 през 2009 г. до 301 през миналата година. Това прави ръст от близо 25%.<br /> <br /> Подобна е картината и при бащите, които поемат отглеждат децата си от 1- до 2-годишна възраст. За същия тригодишен период броят на мъжете в отпуск на това основание е нараснал 34%. Докато през 2009 г. те са били 831, в края на 2011 г. вече са 1113.<br /> <br /> Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване бащата може да замести майката в грижата за новороденото, след като то навърши 6-месечна възраст. Що се отнася до отглеждането на дете от 1 до 2 години &ndash; отговорността може да бъде поета за целия период. И в двата случая, за да може да се възползва от правото си на бащинство, родителят трябва да е осигурен и да отговаря на условията за отпускане на обезщетението, записани в КСО. <br /> <br />