Студенти от Европейския колеж в Пловдив са провели своеобразно проучване с учебна цел, което сочи, че всеки 4 жител на града под Тепетата не работи, съобщиха от колежа. В допитването са участвали 1000 пловдивчани. 52% от анкетираните са жени, а 48% - мъже. Само 8 на сто от респондентите са на възраст над 60 години, така че получените резултати се отнасят до мнението на пловдивчани в активна възраст, уточняват от висшето училище. Почти половината, или 47% от анкетираните, са с висше образование, среднистите са 46 на сто, с основно и по-ниско образование – 7%.
Според студентското проучване, всеки десети има собствен бизнес, 43% са заети в частни фирми, а 20 на сто &ndash; в държавни предприятия, сочат обобщените данни от анкетата. От тях става ясно, че основната група респонденти са ниско платени и само 14% разполагат с над 500 лв. като среден доход на член от семейството на месец. Поради тази причина едва 5 на сто от анкетираните оценяват личното си материално положение като &bdquo;много добро&rdquo;, малко над половината се справят някак си или едва свързват двата края, а 8% - живеят лошо. Извеждането на подоходната структура и статусната характеристика на обхванатите граждани в проучването са важни за анализа и оценката на отношението им към изследваните проблеми.<br /> Допитването показва, че в по-голямата си степен пловдивчани са удовлетворени от състоянието на уличното осветление, водоснабдяването, търговското обслужване и транспорта. Недоволството е насочено към градската топлофикация, медицинското обслужване, състоянието на улиците, пътищата и автобусните спирки.<br /> В чисто личностен и обществен план, гражданите посочват като най-наболели и нерешени проблеми &ndash; бедността, престъпността и наркоманията в Пловдив. Всеки втори от анкетираните заявява, че е притеснен от ниските си доходи, а почти толкова &ndash; 52%, се безпокоят и за несигурното бъдеще на децата си.<br /> По отношение мнението си за работата на местната власт, пловдивчани дават &bdquo;по-скоро положителна оценка&rdquo; на кмета и служителите в Общината в сектори като &bdquo;Образование&rdquo;, транспортно и административно обслужване, &bdquo;Градско планиране и благоустройство&rdquo;. Значително неудовлетворение &ndash; сред над 50% от анкетираните, има към начина, по който се решават проблемите в преодоляване на безработицата и бедността, здравеопазването и медицинското обслужване, опазването на реда и борбата с престъпността. 45 на сто не харесват и качеството на социалните услуги и социалното подпомагане.<br /> Най-критични към работата на общинските администрации са пловдивчаните, които живеят в районите &bdquo;Западен&rdquo;, &bdquo;Северен&rdquo; и &bdquo;Южен&rdquo;. В тях, както и в останалите пловдивски райони, гражданите масово не одобряват начина, по който се решават проблемите в здравеопазването и медицинското обслужване. Отрицателните оценки за &bdquo;Северен&rdquo; са валидни и за опазването на реда и борбата с престъпността, както и в административното обслужване на гражданите. Това е и регионът, в който анкетираните дават по-висок от средния за града процент за наличие на корупционни практики &ndash; 54% спрямо общия индекс от 35 на сто./БЛИЦ<br />