Ако някой иде на доктор или на зъболекар и се установи, че е с прекъснат здравноосигурителен статус, той трябва да представи документ, с който да удостовери, че си е внесъл дължимите вноски и че здравноосигурителните му права са възстановени.
&nbsp;В противен случай пациентът ще плаща от джоба си както оказаната му медицинска помощ, така и предписаните му лекарства. Това обявиха от Здравната каса.<br /> <br /> Оттам припомниха, че в понеделник влязоха в слива промените в Закона за здравното осигуряване, с които се затегна режимът за неизрядните платци към осигурителната институция.<br /> <br /> Същото важи и за получаване на лекарства от аптеките с рецептурни бланки, както и с издадени и заверени протоколи за лекарства преди 1 февруари 2010 г. Платените суми не се връщат, след като човекът възстанови здравноосигурителните си права, казаха още от Касата. <br /> <br /> Здравноосигурителните права на хората, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесли повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. <br /> <br /> Здравноосигурителните права се възстановяват при условие, че самоосигуряващите се заплатят всички дължими вноски за последните 36 месеца. /БЛИЦ<br /> <br />