Всеки трети българин ще се труди в София след 10 години. Това прогнозират експертите от Агенцията по заетостта. Според тях заради неравномерното икономическо развитие в различните региони на страната трудовата миграция ще се задълбочи и Североизточна и Северозападна България постепенно ще бъдат обезлюдени. В същото време броят на жителите на столицата ще продължи да набъбва, като се очаква около една трета от цялото население да живее и да работи в София.
По данни от 2011 г. в 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната, а в останалите 20 области трудовият пазар продължава да е нестабилен. Там над 10% от населението трудно намира препитание обясняват от социалното министерство.<br /> <br /> Данните на НСИ също показват, че продължава тенденцията от предходните години най-ниското равнище на безработица да се отчита в София, Варненска, Габровска, Бургаска и Старозагорска област. Все още атрактивен трудов пазар има и в Пловдивска и Русенска област. Там хората много по-рядко напускат домовете си в търсене на препитание.<br /> <br /> В същото време данните показват, че най-голям проблем с намирането на работа имат живеещите в районите на Търговище, Монтана, Смолян, Видин и Силистра. Хората в Разградска, Врачанска и Шуменска област също изпитват затруднения в набавянето на насъщния и често им се налага да пътуват до по-голям съседен град или до друга държава, за да се трудят.<br /> <br /> Най-висока е безработицата в Каолиново и Никола Козлево. В двете общини в Шуменска област хората без никакво препитание са около 63-64%. Всеки втори е бил без работа и във врачанското село Борован, монтанското село Якимово и град Димово, Видинска област. Като цяло се запазва тенденцията северозападните и североизточните райони на страната да са най-слабо развити икономически. Хората от тези населени места най-често се придвижват към София и Варна с надеждата да си намерят добре платена работа.<br /> <br /> Тези потоци от трудоспособни българи са провокирани и от факта, че в двата града има най-голям глад за специалисти. В София например през миналата година са били обявени 4162, а във Варна &ndash; 2434 свободни работни места. Забелязва се и раздвижване в още няколко града на страната, където бизнесът търси квалифицирани работници. През 2011 г. в Пловдив е имало 1605 свободни позиции за специалисти, в Бургас - 1047, във Велико Търново - 892, а в Габрово - 874.<br /> <br /> Българите с добра квалификация трудно намират прехрана обаче в Силистренска област, където бизнесът е имал нужда от едва 339 души с дипломи за висше образование. Още по-трагично е било положението в Кюстендил, Видин и Перник, където има слаб пазар на труда. Младите хора, които завършват университет в София пък нямат никакъв шанс да се върнат в родните си градове и да се реализират там. Затова повечето от тях остават в столицата или търсят реализация в чужбина, посочват още от МТСП.<br /> <br /> Любопитни са и данните на Агенцията по заетостта за София. Според тях през 2011 г. в столичните райони се отчитат най-ниските стойности на безработица за страната. Тя се движи в границите от 1.2% за район &bdquo;Студентски&rdquo; до 5.1% за &bdquo;Красна поляна&rdquo; и 5.7% за &bdquo;Кремиковци&rdquo;. От софийските бюра по труда отчитат, че най-малко безработни през миналата година е имало в районите: &bdquo;Лозенец&rdquo; (2.0%), &bdquo;Триадица&rdquo; (2.3%), &bdquo;Витоша&rdquo; (2.4%), &bdquo;Оборище&rdquo; (2.5%), &bdquo;Изгрев&rdquo; (2.5%), &bdquo;Красно село&rdquo; (2.5%), &bdquo;Средец&rdquo; (2.6%), &bdquo;Панчарево&rdquo; (2.8%), &bdquo;Банкя&rdquo; (2.8%), &bdquo;Слатина&rdquo; (2.9%) и &bdquo;Овча купел&rdquo; (3.0%).<br />