Почти всеки трети ученик във Варна се е проявявал в ролята на жертва или агресор. Малтретираните деца пък най-често са във възрастта от 8 до 14 г., сочи анализ на ресорната общинска дирекция, цитиран от местното издание "Народно дело".
Оказва се, че грижата за децата куца още от родилните отделения, където майките им ги изоставят, без да срещнат специалист, който да ги разубеди, предлагайки им пакет от алтернативи за подкрепа. Ето защо броят на хлапетата, настанени в специализирани институции, остава сравнително висок -&nbsp;за&nbsp;цялата&nbsp;2006 г. те са били 265, а само през първото полугодие на тази година са 232. <br /> <br /> Най-много са тези с един родител, а след това на безработните с нисък социален статус. Едва на трето място се нареждат децата, които са от многодетни семейства, следват категорично изоставените и&nbsp;сираците.<br /> <br /> 75% от настанените в сиропиталища малчугани не са вписани в регистъра за осиновяване. Около 80-85% от тях имат семейства, но живеят в институции, защото родителите им не могат да се грижат за тях. Затова в анализа е отбелязана крещящата нужда от създаването на алтернативни услуги, така че хлапетата хем да са си у дома, хем да получават нужната им грижа. <br /> <br /> Не на последно място специалистите са посочили острия проблем с персонала, който предоставя социални услуги. &quot;В голямата си част служителите са нискоквалифицирани и немотивирани&quot;, е записано в документа, като тук се визира не само персоналът от сиропиталищата, а по принцип. <br /> <br /> <br />