Всеки ученик ще има индивидуален образователен номер. Това става ясно от план на МОН за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система ученици. Идеята е децата да получават този номер още с тръгването в първи клас. Чрез него ще бъде проследявано дали след отпадане от едно училище децата се записват някъде другаде или завинаги се разделят с образователната система. По този начин ще бъдат идентифицирани и децата в риск от напускане на школото, които примерно имат дълги отсъствия, за да се работи с тях превантивно.
Ще се издирват и ученици, отпаднали преди една и повече години. За целта държавата ще изгради национална система за проследяване на дeцата в риск. Пилотно проектът трябва да тръгне в Северозападна и Югоизточна България. Общините и школата, в които той ще стартира първоначално, трябва да бъдат подбрани още до края на тази година. От министерството поясниха, че въвеждането на индивидуалния номер на учениците е директива на ЕС.<br /> <br /> Освен това МОН ще бори ранните бракове и ранните раждания чрез беседи с деца и родители за рисковете, които те носят.<br /> <br /> До 2020 година всички учебници за задължителна подготовка да станат безплатни до ХII клас, пък е друг акцент на плана. В момента безплатните пособия са само до VII клас. &quot;Имаме намерение постепенно да вдигаме възрастта на учениците, които ще получават безплатни учебници.<br /> <br /> Държавата ще заплаща частично и таксите в забавачките за деца от семейства с ниски доходи. За учениците, които нямат компютри у дома, пък вече ще бъде възможно да ползват тези в училище не само за образователни цели. /БЛИЦ<br />