С безпрецедентна подкрепа с 22 гласа от 22-ма присъстващи днес ВСС утвърди кандидатурата на Ванухи Аракелян за административен ръководител - председател на Варненския окръжен съд. Това е вторият управленски мандат на съдия Аракелян, която ръководи един от най-големите и натоварени съдилища в страната, съобщиха от Варненския окръжен съд (ВОС).
Пред членовете на ВСС Ванухи Аракелян защити концепцията си за управление на Варненския окръжен съд през следващите 5 години. &quot;Превръщането на всяка една дейност в правораздаването във ВОС в необратим процес на изява на професионализъм и почтеност приемам като своя лична кауза&quot;, каза председателят на Окръжния съд. Тя е мотивирана да продължи политиката на отчетност, прозрачност и откритост в работата на съда и непрекъснатия диалог с медиите и обществеността. <br /> Ванухи Аракелян завършва Юридическия факултет но СУ&quot;Св.Кл.Охридски&quot; през 1988 г. Професионалният й път започва като стажант-съдия в Окръжен съд Варна, преминава и през ОбНС Добрич, където е Главен юрисконсулт/1990-1991/. Следващите 6 години е съдия в районен съд Варна, негов зам.-председател и ръководител на Брачна колегия. От октомври 1996 до юни 1999 г. е съдия в Окръжен съд Варна, а до юни 2004 година е негов зам. председател и ръководител на Търговско и фирмено отделение. Първият й управленски мандат като административен ръководител на ВОС започва от юни 2004 година. Съдия Аракелян има ранг съдия във ВКС и ВАС. Специализирала е във Великобритания по програма &quot;Трейл&quot; на Британския ноу-хау фонд. Активен лектор на конференции, семинари и дискусии, организирани от МП, ЦОМ, НИП, Патентното ведомство, в това число и на конференции в Европа. Била е хоноруван асистент и лектор по основи на правото, семейно и наследствено, търговско, финансово и гражданско право в ИУ Варна. Участвала е в работната група по изготвяне на Концепция за прилагане на информационните технологии в производството по несъстоятелност. През 2004 година взема участие в съвместния проект на МП по прилагане на Work-flows в производството по несъстоятелност, както и в проекта &quot;Независима съдебна власт&quot;. <br /> Десетки жители на Варна и областта познават работата на съдия Аракелян, свързана с мегаделото за несъстоятелността на Варненска корабостроителница, засегнало интересите, работата и живота на повече от 20 000 души. Председателката на ВОС е омъжена и има дъщеря на 4 години, която се роди по време на първия й председателски мандат./БЛИЦ<br /> <br />