След като Висшият съдебен съвет заяви готовност да провери делата, цитирани в доклада на ОЛАФ, от Инспектората към съвета съобщиха, че са приели решението да работят съвместно с ВСС по изложените данни в доклада.
Решението вече е изпратено на Висшия съдебен съвет.  /БНР