Броят на върнатите за доразследване дела е намалял значително, отчете комисията по делата с обществен интерес на днешното извънредно заседание на Висшия съдебен съвет.
В&nbsp;представения доклад е посочен значителен спад в процентите на върнатите за доразследване дела през 2009 година в сравнение с 2008 година. В апелативния район в Бургас е 3,65% спрямо 5,94 % за миналата година, във Варна е 3.18% спрямо 8.23 %, във Велико Търново 4,46% спрямо 5,75 %, в Пловдив - 4,09 % спрямо 4, 80 %, във военно-апелативния район София 3,20% спрямо14,6 % миналата година. Само в Апелативния съд в&nbsp;София&nbsp; има незначително увеличение на броя на върнатите дела.<br /> <br /> Най-честите причини за връщането на делата са нарушения на процесуалните правила, свързани с правото на защита,&nbsp;непрецизиране на предмета на посегателството и липсата на конкретизация на осъществените от всеки обвиняем действия при усложнена престъпна дейност. <br /> <br /> Комисията констатира още, че вместо&nbsp;да се средоточават върху събирането на доказателства при спазване на опростени правила, разследващите се съобразяват с тежки формални изисквания, които забавят наказателния процес. <br /> <br /> Препоръчват се&nbsp;ежемесечни срещи на&nbsp;окръжно ниво на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство с цел анализиране причините за&nbsp;връщането на делата. За резултатите от тези съвещания ще бъде уведомяван Висшият съдебен съвет.<br /> <br /> <b>Николай Божков, БЛИЦ<br /> <br /> </b>