Кирил Димитров от Софийската градка прокуратура е нарушил Етичния кодекс на българските магистрати със заплахите и грубото отношение към журналиста от "Медиапул" Борис Митов, обяви етичната комисия към прокуратурата. Предстои случаят да бъде прехвърлен към Висшия съдебен съвет.
На 28 февруари Борис Митов опитал да изтръгне коментар от прокурор Димитров. Вместо отговор, той получи напъждане: &quot;Разкарай се оттук!&quot; След като Митов се опитал да зададе уточняващ въпрос, прокурорът му казал, че ако хвърли тогата &quot;ще го разбие&quot;. Журналистът не му останал длъжен и запитал дали е нормален, което още повече ядосало Димитров. &quot;Кой си ти, че да ме питаш дали съм нормален? Знаеш ли, че мога да ти стъжня живота&quot;, развикал се той, обърнал се и влязъл в коридора на градската прокуратура. <br /> <br /> &quot;Никого не съм заплашвал, махнете се оттук тези микрофони. Не може да ме записвате без мое съгласие. Отстранете се, пречите ми и ми нарушавате правата&quot;, заявява по-късно пред журналисти Кирил Димитров. Прокурорът от Софийската градска прокуратура отрече да се е държал агресивно с Борис Митов и отново призовал репортерите &quot;да се &quot;разкарат&quot;.