Ще се търси причината затова защо мотивите на присъдата да не са изготвени в срока, предвиден в НПК, уточниха от Висшия съдебен съвет /ВСС/.
Комисията по изпълнение на Мерките за организацията на работата на делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт (КИМОРДООИ) взе решение да покани на среща съдия Мирослав Начев от ОС &ndash; Кюстендил, който е докладчик по&nbsp;&ldquo;делото срещу братя Галеви&rdquo;. <br /> <br /> Начев е председател на Кюстендилския окръжен съд. Той трябваше да произнесе мотивите на оправдателната присъда&nbsp;на Ангел Христов и Пламен и Галев, известни като Братя Галеви, на 4 декември 2010 година.<br /> <br /> Целта на срещата е в разговор със съдията да се установи причината мотивите на присъдата да не са изготвени в срока, предвиден в съответния член на&nbsp;НПК. <br /> <br /> Съгласно НПК мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата, но не по-късно от 15 дни. По дела, които представляват фактическа и правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени не по-късно от 30 дни.<br /> <br /> Това е едно от делата с висок обществен интерес, наблюдавани както от ВСС, така и от Европейската комисия. <br /> <br /> В задълженията и правомощията на КИМОРДООИ е при установено забавяне на тези дела да извършва проверки с цел да се обсъдят мерки за оптимизиране хода им, уточниха още от ВСС.<br /> <br /> На 4 ноември Пламен Галев, Ангел Христов и Красимир Оков бяха оправдани по всички повдигнати срещу тях обвинения. Съдът отхвърли като неоснователни подадените граждански искове срещу дупнишките бизнесмени.<br /> <br />