Магистратите от Висшия съдебен съвет разкритикуваха стилистиката на доклада, в който няма факти и доказателства, но има много емоционални изрази от типа на „лица, за които се говори, че имат връзка” или „лица, за които се твърди, че са финансирали”, или „предполагаеми нередности”.
Председателят на Комисията за борба с корупция към ВСС Цони Цонев предложи в Закона за класифицираната информация и членовете на съвета да бъдат включени като имащи право на достъп до такава информация, тъй като отсъствието на разрешение в текста води до подобни скандали. Цонев предложи инспекторатът към ВСС да провери двете дела срещу Людмил Стойков и Марио Николов, които се цитират в доклада на ОЛАФ.
От своя страна шефът на инспектората Ана Караиванова предложи да се направи съвместна група между Комисията за борба с корупция към ВСС и инспектората и да се провери движението на тези дела, да се провери дали има забавяне и какво точно се е случвало. Главният прокурор Борис Велчев направи два извода от доклада. Той прие перпоръките на ОЛАФ делата да се гледат като свързани и посочи, че прокуратурата вече ги е иззела от цялата страна, а Върховната касационна прокуратура ги разследва като цяла организирана престъпна дейност. Велчев прие и препоръката за по-голямо съдействие с ОЛАФ.

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев съобщи, че миналата седмица е разпоредил да се анализират всички решения по тези дела и представи пред съвета цялата документация по тях. От образуването им в края на 2006 година досега той посочи, че не е видял необосновано забавяне, органите са се произнасяли ритмично, актовете са сериозно мотивирани и над 15 пъти съдиите са се произнасяли по мерки за неотклонение и забрани за напускане на страната.
В края на заседанието магистратите взеха решение инспекторатът и група от Комисията за борба с корупция към Висшия съдебен съвет да разгледат двете дела. /Дарик радио