Българската икономика ще достигне предкризисните си нива в края на тази година или най-късно в началото на 2013 г. Прогнозата направи Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие (ЦИР). "За нас българската икономика вече не е в криза. Има много сигнали, че вече излизаме от нея", заявява той.
Според Прохаски българската икономика расте непрекъснато от средата на 2010 г. Прогнозата на Центъра за икономическо развитие е, че за 2011 г. ще отчетем 2% ръст на брутния вътрешен продукт (предварителните официални данни на НСИ се очакват на 15 февруари - бел.авт.). За тази година очакванията ни са ръстът да бъде 2.4%, заяви Прохаски.<br /> <br /> Усещането за криза, според него, се дължи на увеличаващата се безработица, замразените доходи на хората и инфлацията, която има както психологическо влияние върху хората, така и реален ефект върху живота на домакинствата. Според Георги Прохаски усещането на хората за криза ще започне да спада осезаемо през 2013 г., когато ще се появят първите признаци на оптимизъм в населението. <br /> <br /> Според изследването на ЦИР индустрията и преработващата промишленост ще се възстановят по-бързо от други сектори. &quot;Трябва да развенчаем мита, че в България няма индустрия. Това продължава да е отрасълът с най-голям дял в брутния вътрешен продукт&quot;, заяви Прохаски. Данните показват, че индустриалното производство се възстановява с добри темпове, като временния спад в края на 2011-а се дължи на проблемите в еврозоната, допълни той.<br /> <br /> Относително по-бавно се възстановяват сектори като селското стопанство и строителството, където спадът е съответно -11.5% и - 34% спрямо предкризисните максимуми. В отделни подсектори като строителството на сгради спадът достига -80%, посочи Прохаски.<br /> <br /> Още през второто тримесечие на 2010 г. българският износ е достигнал предкризисните си нива. Към настоящия момент той ги надхвърля с 10.8% (данните са към третото тримесечие на 2011 г.). &quot;Ние имаме положителен търговски баланс с държави от еврозоната като Белгия, Великобритания, Франция, Италия, Гърция. За известен период имахме положително търговско салдо дори с Германия&quot;, заяви Прохаски. <br /> <br /> Като пример той даде експорта на стоки за Румъния, който се е увеличил десет пъти в периода 2002-2011 г. Това се дължи както на членството в Европейския съюз, което е премахнало пречките пред търговията, така и на направените инвестиции в нови производствени мощности, обясни Прохаски. Той очаква вносът да достигне предкризисните си нива едва в средата на следващата година. <br /> <br /> Другата положителна новина е повишената производителност на труда. След спада през 2009 г., има стабилно нарастване на производителността (измерена като БВП на един зает - бел.ред.). Конкурентоспособността на икономиката като цяло също се подобрява, което се потвърждава от годишните доклади на Световния икономически форум, допълни той.<br /> <br /> Страната обаче постепенно губи двете си основни конкурентни предимства - цената на работната ръка и цената на енергията, смята Владимир Михайловски, представител за България на International financial Corporation (IFC), която е част от групата на Световната банка. <br />