Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 150 000 лв. на „ОК Супершанс” ЕООД. Производството е образувано по молба на „О’КЕЙ Супертранс” АД, което присъства на пазара за таксиметрови превози от 1993 г. Ответното дружество също предлага таксиметрови услуги на територията на гр. София.
Проучването показва , че „ОК Супершанс” ЕООД е избрал рекламно лого, което е напълно идентично с логото на молителя, еднакви са използваните цветове, начинът на изписване и разположението. В допълнение, наименованията на двете дружества са изключително близки по звучене.

КЗК счита, че поведението на „ОК Супершанс” ЕООД създава реална опасност от увреждане интересите на конкурентната фирма и въвежда в заблуждение потребителите.  През октомври КЗК наложи друга санкция в размер на 150 000 лв. на  „СК-ОК Автотранс” ЕООД за същото нарушение. КЗК постанови прекратяване на нарушенията. /БЛИЦ