Втори инвалид осъди община Пловдив заради недостъпна архитектурна среда и дискриминационно отношение, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Градската администрация трябва да плати обезщетение от 10 500 лева на пенсионерката Димитрина Иванова за претърпени страдания в периода 1999-2005 г. Решението е на Върховния касационен съд. Магистратите осъждат община Пловдив за дискриминационно отношение към хората с увреждания и разпореждат да се отстранят съществуващите архитектурни бариери и да се поддържа среда, която няма да затруднява достъпа до публични места. Отчетено е, че инфраструктурата в Пловдив, освен че създава ежедневни битови пречки на инвалидите, ги обрича на социална изолация и свежда до нула шансовете им за професионална и лична реализация.
Това е второто дело, спечелено от инвалид срещу община Пловдив. Асоциацията за европейска интеграция и права на човека заведе във ВКС 16 иска срещу различни институции в града, които не са осигурили безпрепятствен достъп за хората с увреждания, както и заради недостатъчния брой градски автобуси, приспособени за хора с двигателни затруднения. По десет от тях исканите обезщетения са за над 10 000 лева. /БЛИЦ