По празниците консумацията на всякакви продукти се увеличава, а с това се увеличават и отпадъците. Логично, това е относително добро време и за хората, които се препитават от ровене в контейнерите за смет, съобщава "Петел".

Новите контейнери във Варна, които се появиха след смяната на фирмите за чистота, са точно толкова привлекателни и достъпни за ровещите в тях, колкото и старите. „Екипи“ от по един-двама по-дребни мъже или деца продължават да обикалят местата за изхвърляне на смет и събрат всичко, което може да бъде предадено за някакви пари.

Нарушение ли е това? Справка с общинската наредба за управление на отпадъците във Варна показа, че ако става въпрос за бъркане в контейнер за разделно събиране, глобата е жестока – от 300 до 1000 лева. Ако става въпрос обаче за контейнер за битова смет, санкция няма. Така че се налага да се примирим с подобни гледки, които ще продължим да виждаме и в бъдеще. Глоби на бъркащите в обикновените черни казани могат да се наложат само ако изхвърлят част от съдържанието им на улицата, тоест, ако не „работят“ чисто.