Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и министърът на здравеопазването Евгений Желев откриха националния здравен портал и електронните лични амбулаторни картони (еЛАК) в България. 40 000 държавни служители са първите потребители на системата.
Националният здравен портал е достъпен на адрес www.zdravenportal.bg за всички български граждани, като им осигурява достъп до актуална и точна здравна информация. Той обединява сектора здравеопазване чрез интернет и по този начин предоставя възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация без оглед на географско положение. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика.
Порталът е интегриран със система за електронни лични амбулаторни картони. Първите потребители на тази модерна онлайн версия, заместваща традиционните хартиени здравни картони, са 40 000 държавни служители от министерства, изпълнителни агенции, областни и общински администрации от цялата страна, като 23 000 от тези служители вече са получили своите пликове с информация за регистрацията. След оценка на ефективността на системата тя ще бъде разширена за всички здравноосигурени граждани в България.
еЛАК е здравната памет на пациента. Той е електронен аналог на личния амбулаторен картон, но с изключителна добавена стойност. Базиран е на интернет и представлява пълен набор от наличните здравни данни на един пациент – прегледи, заболявания, предписани медикаменти, измервания, имунизации и др. За разлика от хартиената версия, в него могат да се съхраняват документи и образна диагностика. Достъпен е онлайн и по този начин е на разположение на своя притежател по всяко време и от всяко място. С него могат да се насрочват прегледи и консултации онлайн, възможни са и дистанционни консултации дори в чужбина. В еЛАК има също спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, наследствени болести, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.
Потребителят има пълен контрол над своя еЛАК. Той сам решава кой да има достъп, да съхранява и променя информацията в него и кой може да я преглежда и използва. Само след оторизация от пациента лекарят може да попълва информация в еЛАК. Достъпът на лекарите до системата става с цифров сертификат за електронен подпис.
На 13 март 2009 г. от 10:00 часа в кабинета на д-р Шиманова (ул. Д-р Сарафов 7, ет. 3, каб. 316) системата ще бъде използвана в реални условия – Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в МДААР, покани представителите на медиите да присъстват на прегледа при неговия личен лекар, по време на който ще бъде използван еЛАК.
За да се облекчи въвеждането на данни от страна на медицинските лица, е направена интеграция на еЛАК с реално работеща система на общопрактикуващ лекар. Така само с едно натискане на бутона за изпращане лекарят с оторизиран достъп може да изпраща информация към еЛАК и то още по време на преглед. На този етап е направена интеграция с продукта „Хипократ” на фирма Контракс, внедрен в по-голямата част от практиките на общопрактикуващите лекари в България. Предвижда се интегриране на софтуера и на останалите доставчици.
Работата по проекта на МДААР и МЗ стартира в началото на 2008 г. След публична процедура за избор на изпълнител разработката и въвеждането му бяха възложени на консорциум „Информационни технологии в здравеопазването”. Основни партньори в него са международната компания InterComponentWare (ICW) и доставчикът на софтуер за общопрактикуващи лекари „Контракс” АД. Това е вторият подобен проект, разработен от ICW в България. През 2007 г. компанията реализира в община Сливница пилотен проект за електронни здравни карти за 1000 хронично болни пациенти. /БЛИЦ