По горното течение на река Тунджа, Рило–Родопския масив и Югоизточна България са възможни локални, поройни наводнения. По прогноза на НИХМ днес главно около и след обяд и до полунощ отново ще има превалявания, по-значителни до 20-30л/кв. м за денонощие в западните и централните райони на Северна България.
По горното течение на река Тунджа, Рило-Родопския масив и Югоизточна България са възможни локални, поройни наводнения вследствие на интензивни валежи и/или нарушена проводимост на речните русла и на дерета.<br /> <br /> В петък и събота валежи ще има на много места в цялата страна. Очаквани количества общо за двата дни - в Южна България 10-30 л/кв.м, в Северна България 15-40 л/кв.м. Локално са възможни и по-големи количества.<br /> <br /> МОСВ привежда работата на Оперативното звено за предотвратяване на опасностите от вредното въздействие на водите в повишено внимание. Уведомени са областните управители и кметовете на общините да организират постоянно наблюдение на нивата в язовирите и в случай на повишаване да започне контролирано изпускане на води преди започване на дъждовете с цел недопускане повишаване нивата в реките и предпазване на населението надолу по течението.<br />