Епидемичен взрив от Салмонелоза е регистриран през седмицата в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Стара Загора в Детска ясла № 12, в града. В периода 17.10.-19.10.2008 г. заболяват едно дете и санитарка с клиника на гастроентероколит.
След проведено лечение в МБАЛ АД – Стара Загора същите са изписани. При извършеното епидемиологично проучване на 20.10.2008 г. са проведени микробиологични изследвания за чревни инфекции на 16 контактни деца и 8 души персонал. При 4 от контактните деца е изолирана Салмонела група С. Децата са без клиника, насочени са към личните лекари за саниране. Взети са хранителни проби и проби от повърхности в кухненския блок и групата. Връчено е предписание за отстраняване на констатирани санитарно-хигиенни неблагополучия в детското заведение. Епидемиологичното проучване продължава.
Епидемичен взрив от Салмонелоза е регистриран и в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Силистра. В периода 21-23.10.2008 г. заболяват 7 души от Силистра и 2 души от с. Айдемир.  До момента при 4 от тях е изолирана Салмонела ентеритидис. Заболелите са консумирали закупена готова храна, произведена в кулинарен цех към магазин в .Силистра. За лабораторно изследване са взети проби от хранителни продукти, от готова продукция, от повърхности и кухненска посуда в кулинарния цех. Организирано е микробиологично изследване на кухненския и търговския персонал. Връчено е предписание за временно спиране с цел основно почистване и дезинфекция на кулинарния цех и кулинарния щанд на магазина. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. /БЛИЦ