Българската агенция по безопасност на храните установи още един продукт с нерегламентирано вложени конско месо, съобщиха от пресцентъра на агенцията. От 25, пратени за ДНК анализ проби, една е положителна. Установено е, че в продукт саздърма е вложено 5% конско месо, което не е обявено на етикета.
Инспектори към съответната Областна дирекция по безопасност на храните извършват проверка на предприятието, като цялата налична продукция от партидата се изтегля от пазара и при необходимост ще бъдат изследвани всяка от съставките, вложени в продукта.<br /> <br /> До края на месец март Българската агенция по безопасност на храните трябва да изпрати общо 100 проби за ДНК анализ, за установяване на нерегламентирано наличие на конско вместо телешко месо, като до момента са изпратени общо 75 проби.<br /> <br /> При първата пратка от 25 проби, беше установено нерегламентирано наличие на конско месо в 4 продукта. При вторите 25 проби е установено наличие на конско месо в един продукт, като следващата седмица се очакват резултатите и от третите 25 проби.<br /> <br /> Българската агенция по безопасност на храните подготвя информационна нотификация до страните членки, чрез системата RASFF (информационна - не касае безопасността на храните).<br /> <br /> Припомняме, при проверка от преди седмица инспекторите от БАБХ установиха, че в магазините у нас досега са били продадени около 1 тон колбаси с конско вместо телешко месо. Нарушителите са фирми от Петрич и Карлово, като от месокомбината в Петрич са изпратили проба в Германия, защото твърдят, че в колбасите не е влагано конско месо, а от завода в Карлово предполагат, че са били измамени от некоректен доставчик. <br /> <br />