Предоставяне на лични данни на потребители, с цел събиране на неизплатени сметки по абонаментни договори, по същество е злоупотреба с лични данни на потребителите на мобилни услуги.
Това пише в отворено писмо до българските потребители председателят на УС на Асоциацията на потребителите на телекомукационни и интернет услуги /АПТИУ/ Янаки Ганчев. <br /> <br /> Писмото е по повод многобройни сигнали, получени в АПТИУ, заради фирми, претендиращи, че са изкупили задължението на конкретния потребител.<br /> <br /> При сключване на абонаментния договор, мобилният оператор е длъжен да уведоми потребителя, за лицата, на които ще предостави личните данни с цел събиране на неизплатени сметки по абонаментни договори, обясни Ганчев. <br /> <br /> Потребителят трябва писменно да е уведомен от мобилния оператор, затова че вземането е прехвърлено и на кои лица. Фирмата, претендираща, че е изкупила задълженито на конкретния потребител, трябва да предостави такъв договор с мобилния оператор на потребителят, където изрично да фигурират имена&bdquo; ЕГН, абонатен номер и номер на абонаментен договор.<br /> <br /> Задълженията имат тригодишна давност.<br /> <br /> Потребителят трябва да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, спрямо мобилния оператор заедно с името на фирмата, изискваща задължението, а също така и да подаде жалба до Районна прокуратура, спрямо мобилния оператор, заедно името на фирмата, изискваща задължението, <br /> обясни Ганчев.<br /> <br /> Той припомни, че с петиция потребителските организации поискаха създаване на парламентарна анкетна комисия по този проблем. <br /> <br /> АПТИУ настоява НС да разследва мобилните оператори за нарушаване на законите на Република България, каза още Ганчев. Питаме има ли съгласувани нелоялни търговски практики между мобилните оператори в ущърб на потребителите; има ли злоупотреба с монополно положение и инвестиционни договори за стотици милиони от страна БТК-Виваком, както и искаме отговор - намаляване на облагаемата данъчна сума в размер на стотици милиони ли са мотивите за въвеждане на новата клиентска платформа на Мобилтел, довела до тотален срив на системите за информираност и тарифиране на потребителите, каза Ганчев. <br /> <br /> Настояваме също така да бъдат намерени механизми от НС, за налагане на адекватни санкции от страна на Държавата, в случай че Анкетна комисия на Народното събрание потвърди тези хипотези, заяви той.<br /> <br />