Вицепремиерът Ивайло Калфин и шефката на синдиката на българските учители Янка Такева са разговаряли днес в присъствието на експерти от финансовото министерство за олязаните 10% от парите за образование, съобщиха от синдиката.
Такева е направила анализ на определените за системата на средното образование за 2008 и 2009 г. средства и на прилаганата през 2008 г. система за делегирани бюджети в училищата. Като сериозен недостатък тя е изтъкнала липсата на публичност, прозрачност и контрол при разходването на средствата в училищата, неспазване на чл. 92 на ПМС № 15 за изпълнение на ЗДБРБ за 2008г. и на редица наредби. Това довежда до нарушаване на психо-климата в колективите, а понякога влияе неблагоприятно и върху качеството на учебно – възпитателния процес, посочила синдикалната лидерка.
На срещата е било изразено притеснение от прилагането за системата на средното образованието на чл.17 от бюджета за 2009г., публ. в ДВ бр.110 от 30.12.2008г. Коментирано е направено предложение Министерският съвет да предостави задържаните 10% от средствата за образование, както и да бъде гарантирано увеличението на заплатите в системата още през първото шестмесечие на тази година.

Калфин обещал, че през 2009г. ще бъде въведен по-гъвкав механизъм за отчитане на приходите и разходите текущо още от началото на годината. Виждането му е при финансова възможност задържаните 10% средства да бъдат приоритетно насочени към образованието и здравеопазването.
Общинските координационни съвети и синдикалните организации на СБУ в училищата следва да считат за първостепенна своя задача сключването на колективни трудови договори или анекси към съществуващите и усъвършенстване на вътрешните правила за работни заплати, пишат още от СБУ. /БЛИЦ